قیمت سال به سال مقادیر مطلق 2 درصدی زنجیره پسته شاخص

نوسانات قیمت‌ پسته اکبری ممتاز سال به سال، ابتدا به صورت مقادیر مطلق نشان داده می‌شود و سپس به صورت درصدی از اول در 2 سال مقایسه بیان می‌شود.

میانگین ها بدون توجه به علامت آنها محاسبه می شوند.

تفاوت بین قیمت هایی که توسط کشاورزان به دست می آید (قیمت های تولید کننده) و قیمت هایی که توسط مصرف کنندگان پرداخت می شود (قیمت های مصرف کننده) به عنوان حاشیه بازاریابی محاسبه می شود.

شاخص قیمت زنجیره ای با مقایسه قیمت پسته احمد آقایی خام تولید کننده و مصرف کننده با در نظر گرفتن دوره 2003-2017 محاسبه می شود.

در شاخص قیمت زنجیره ای سال پایه وجود ندارد.

هدف اصلی در شاخص قیمت زنجیره‌ای، تحلیل تغییرات سالانه در زمان است، به عبارت دیگر، مشخص کردن افزایش یا کاهش قیمت‌ها در سال بعد نسبت به اولی .

مقادیر عرضه گیاهان یکساله تابع سال قبل است.

با این حال، در حالی که پسته اکبری آب خندان یک تولید گیاهی چند ساله است، تصمیم را نمی توان تغییر داد.

بنابراین، تصمیم تولید پسته به طور فرضی یک سال تاخیر تصور می شود.

در حالی که رابطه بین درآمد تولیدکنندگان و تولید پسته مورد بررسی قرار گرفت، در نظر گرفته شد که قیمت معین یک سال (t) تنها پس از یک سال (t-1) می تواند بر تصمیم تولید تأثیر بگذارد.

سری تولید پسته شور زعفرانی گلستان در همین راستا نگهداری می شود. سری های قیمت با 1 سال به عقب آنالیز می شوند.

در حالی که مدل‌های تابع عرضه و تقاضا تخمین زده می‌شوند، سری‌ها یک به یک با مدل‌های خطی، log-log و semi-log اثبات می‌شوند.

از مدل های خطی (Lin-Lin) استفاده می شود که بهترین نتایج را در تحلیل می دهد.

قیمت ها در تمام متغیرهای مستقل به عنوان قیمت واقعی در نظر گرفته می شوند (100 = 2017).

در مدل‌های تشکیل‌شده برای درک اینکه آیا مشکل خودهمبستگی وجود دارد که در تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی قابل مشاهده است، آزمون دوربین واتسون اجرا می‌شود و مشکل خودهمبستگی شناسایی نمی‌شود.

آکسوی و همکاران (2002) مشخص کرد که در مورد برابری عرضه پسته، بین بهره‌وری پسته در هکتار و درآمد تولیدکننده رابطه مثبت وجود دارد (988/0=R2).

  • منابع:
    1. Economic analysis and marketing margin of pistachios in Turkey
  • تبلیغات: 
    1. مردی که با خوردن نبات می تواند ذهن افراد را بخواند!
    2. 10 قانونی که برای ثروتمند شدن نیاز است
    3. ماجرای دستگیری شبانه بازیگر سینما

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.